Runinskrifter.net

G 96

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Ljusgrå kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, ljusgrå kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 14′ 56.2″18° 39′ 17.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63506001672000
SWEREF99TM
xy
6351015720486
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3585146347533
GeoHash
u6jm8tb5hx
GeoDNA
eaagctgtataagcgaaagacg

Lokalisering:

Placering:
Gotlands museum (C9352:1).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Smiss
Socken:
Närs socken
Härad:
Burs ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1000–1150

Vikingatid; 1000–1150

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: