Runinskrifter.net

G 220

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 34′ 24.1″18° 24′ 22.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63861151655602
SWEREF99TM
xy
6386326703671
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3448816384179
GeoHash
u6jpdbfvjw
GeoDNA
eaagctgtaaacgttgcactcg

Lokalisering:

Placering:
Gotlands museum (C 8161).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hallfrede
Socken:
Follingbo socken
Härad:
Dede ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1000-talet

Vikingatid; 1066–1099

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: