Runinskrifter.net

G 87

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av bildsten med runor
Nyckelord:
bildsten, fragment, sten
Material:
Mörkgrå kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, mörkgrå kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 16′ 59.0″18° 27′ 58.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63539371660457
SWEREF99TM
xy
6354214708906
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3472646351738
GeoHash
u6jjuhn9up
GeoDNA
eaagctgtagcaaagttgtgca

Lokalisering:

Placering:
I sakristian
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stånga kyrka
Socken:
Stånga socken
Härad:
Burs ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1000–1150

Vikingatid; 1000–1150

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Foto från inventeringsbok (3)"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2019-03-18"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: