Runinskrifter.net

G 53

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av bildsten med runor
Nyckelord:
bildsten, fragment, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 12′ 32.1″18° 26′ 28.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63456271659277
SWEREF99TM
xy
6345892707825
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3454566343545
GeoHash
u6jj7wsd0t
GeoDNA
eaagctgtagatccatagtagg

Lokalisering:

Placering:
SHM (15095)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Rone kyrka
Socken:
Rone socken
Härad:
Hemse ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1000–1150

Vikingatid; 1000–1150

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: