Runinskrifter.net

G 192

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 26′ 27.3″18° 9′ 2.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63708131640835
SWEREF99TM
xy
6370853689089
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3289936370054
GeoHash
u6hyv0bcwh
GeoDNA
eaagctggcctacgggaattcc

Lokalisering:

Placering:
I norra bogårdsmurens insida.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Västergarns kyrka
Socken:
Västergarns socken
Härad:
Banda ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1300–1400

Medeltid; 1300–1400

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: