Runinskrifter.net

G 182

Även känd som L 1746.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 25′ 45.5″18° 13′ 23.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63696711645235
SWEREF99TM
xy
6369764693502
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3332926368580
GeoHash
u6hywwtvbh
GeoDNA
eaagctggcctcgcatatctaa

Lokalisering:

Placering:
SHM (13127:3)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sanda kyrka
Socken:
Sanda socken
Härad:
Banda ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1324

Medeltid; c 1324

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: