Runinskrifter.net

G 153

Objektuppgifter:

Föremål:
Runritning med rödkrita
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 30′ 5.6″18° 39′ 35.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63787321671105
SWEREF99TM
xy
6379129719257
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3597676375636
GeoHash
u6jr0egdfv
GeoDNA
eaagctgtacaggtaacctagc

Lokalisering:

Placering:
I långhusportalen
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Norrlanda kyrka
Socken:
Norrlanda socken
Härad:
Lina ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

G152 Norrlanda kyrka – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2011-07-08
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: