Runinskrifter.net

G 373

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten i bildstensform
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Kalksten med runinskrift
Nyckelord:
sten: kalksten, kalksten med runinskrift, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr1, Pr2?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 15′ 13.1″18° 12′ 38.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63500901645178
SWEREF99TM
xy
6350187693677
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3317436349067
GeoHash
u6hvwqswtv
GeoDNA
eaagctggctccgactagcata

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sproge kyrka
Socken:
Sproge socken
Härad:
Hablinge ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1000-talet

Vikingatid; 1000–1099

Övriga anmärkningar:

Påträffad i absiden vid restaurering 1965. Använd som piscina.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sproge kyrka"@sv – Olsson, Erik"@sv; Olsson, Erik"@sv; 2021-01-14"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: