Runinskrifter.net

G 122

Även känd som L 1739.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Ljusgrå kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, ljusgrå kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 24′ 9.7″18° 31′ 48.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63674061663786
SWEREF99TM
xy
6367719712075
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3516096364908
GeoHash
u6jnt9v6ch
GeoDNA
eaagctgtaatattgcacgcga

Lokalisering:

Placering:
I korgolvet
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Buttle kyrka
Socken:
Buttle socken
Härad:
Halla ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Ej senare än ca. 1400

Medeltid; 1100–1400

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: