Runinskrifter.net

G 1

Även känd som L 1817.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Ljus kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, ljus kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 56′ 9.2″18° 10′ 54.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63146551644662
SWEREF99TM
xy
6314756693580
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3285346313785
GeoHash
u6hgvszede
GeoDNA
eaagctggtccaccgtcctaac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Sundre kyrka
Socken:
Sundre socken
Härad:
Hoburgs ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Andra hälften av 1200-talet

Medeltid; 1250–1299

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: