Runinskrifter.net

Vg 50

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 31′ 29.3″13° 22′ 45.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64916591358670
SWEREF99TM
xy
6488278405609
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4056096488278
GeoHash
u63sbqn7ws
GeoDNA
eaagcggccggaaacttggccc

Lokalisering:

Placering:
På kyrkogården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Husaby kyrka
Socken:
Husaby socken
Härad:
Kinnefjärdings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1100

Vikingatid; c 1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Husaby kyrka. Runsignum Vg 50"@sv – Faith-Ell, Harald"@sv; Faith-Ell, Harald"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: