Runinskrifter.net

G 307

Även känd som L 1702.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 50′ 21.6″18° 41′ 18.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64164011671231
SWEREF99TM
xy
6416791718935
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3627746413165
GeoHash
u6m3132d3z
GeoDNA
eaagctgcgtagtgtagatagg

Lokalisering:

Placering:
I korgolvet söder om triumfbågen.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hangvars kyrka
Socken:
Hangvars socken
Härad:
Forsa ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1400-talet (senast 1445)

Medeltid; 1400–1499

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: