Runinskrifter.net

G 201

Även känd som L 1741.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 28′ 47.7″18° 23′ 26.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63756771655082
SWEREF99TM
xy
6375885703275
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3435656373815
GeoHash
u6jnfrzubd
GeoDNA
eaagctgtaagcaaccccctga

Lokalisering:

Placering:
I korgolvet
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Atlingbo kyrka
Socken:
Atlingbo socken
Härad:
Stenkumla ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1300-talet

Medeltid; 1300–1399

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Atlingbo kyrka – Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Atlingbo kyrka – Hamner, J. W.; Riksantikvarieämbetet; 1920-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
G201 Atlingbo – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2011-07-08
PD
URI | Kringla | Källa
Teckning/skiss från inventeringsbok (2)"@sv – 2019-03-18"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: