Runinskrifter.net

G 271

Även känd som L 1718.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 44′ 11.0″18° 36′ 54.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64047601667349
SWEREF99TM
xy
6405106715193
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3580146401862
GeoHash
u6m0rwe4g7
GeoDNA
eaagctgcggttccagctgagc

Lokalisering:

Placering:
Lutad mot västra bogårdsmuren.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tingstäde kyrka
Socken:
Tingstäde socken
Härad:
Lummelunda ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Senmedeltida

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.