Runinskrifter.net

G 8

Även känd som L 1858.

Objektuppgifter:

Föremål:
Grindstolpe
Nyckelord:
grindstolpe, stolpe
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 59′ 27.6″18° 14′ 46.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63209281648361
SWEREF99TM
xy
6321071697204
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3326986319757
GeoHash
u6hupnykxh
GeoDNA
eaagctggcttttaatcaattc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Sigraifs
Socken:
Vamlingbo socken
Härad:
Hoburgs ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1200-talet

Medeltid; 1266–1299

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

G8 Sigrajvs, Vamlingbo"@sv – Hamner, J. W."@sv; Hamner, J. W."@sv; 2021-05-10"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: