Runinskrifter.net

G 210

Även känd som L 1749.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 34′ 50.4″18° 14′ 53.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63865761646131
SWEREF99TM
xy
6386675694197
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3354766385362
GeoHash
u6hzx4pzxj
GeoDNA
eaagctggcccctgatttcccc

Lokalisering:

Placering:
På kyrkogården vid västra kyrkogårdsmuren.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Västerhejde kyrka
Socken:
Västerhejde socken
Härad:
Stenkumla ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1300-talet

Medeltid; 1300–1399

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Västerhejde kyrka – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2012-07-03
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: