Runinskrifter.net

G 211

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 34′ 50.3″18° 14′ 53.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63865721646131
SWEREF99TM
xy
6386671694197
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3354766385358
GeoHash
u6hzx4pzrp
GeoDNA
eaagctggcccctgatttccct

Lokalisering:

Placering:
Lutad mot kyrkogårdsmuren nordväst om tornet.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Västerhejde kyrka
Socken:
Västerhejde socken
Härad:
Stenkumla ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1300-talet

Medeltid; 1300–1399

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: