Runinskrifter.net

Sm SmK2002;208

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Tidigare känd som Sm OMRUNSTJÖNK;208.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 2′ 7.1″14° 20′ 37.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64355191413674
SWEREF99TM
xy
6432829461253
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4612536432829
GeoHash
u664nmhb5m
GeoDNA
eaagcgtagattgatcggttgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Brahekyrkan
Socken:
Visingsö socken
Härad:
Vista härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Bevarad färg i gråaktig färgton.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI: