Runinskrifter.net

E 2

Tidigare känd som DR 412, Br E2.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gavelsten i gravkista
Nyckelord:
gavelsten, grav, gravkista, kista, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
51° 30′ 46.5″0° 5′ 51.1″
Ordnance Survey (GB)
Grid referensÖstningNordning
TQ 32111 81045532111181046
UTM
UTM ZonÖstningNordning
30U7013925710858
GeoHash
gcpvjc8urm
GeoDNA
wccttcttctcgtttaagcttt

Lokalisering:

Placering:
Museum of London (4075).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
St Paul's Cathedral
Parish:
City of London
County:
London
Land:
England

Datering:

Början av 1000-talet

Vikingatid; 1000–1033

Övriga anmärkningar:

Samma som E 2.

Reliefhuggen, mörkblå och röd färg.

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: