Runinskrifter.net

Vg ATA322-4412-2011

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Grå kalksten
Nyckelord:
sten: grå kalksten, kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 31′ 30.9″13° 22′ 46.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64917091358699
SWEREF99TM
xy
6488329405638
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4056386488329
GeoHash
u63sbqny3d
GeoDNA
eaagcggccggaaacttgccgg

Lokalisering:

Placering:
I kyrkan
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Husaby kyrka
Socken:
Husaby socken
Härad:
Kinnefjärdings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1000–1050

Vikingatid; 1000–1050

Motsvarar objekt i FMIS: