Runinskrifter.net

G 93

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av bildsten med runor
Nyckelord:
bildsten, fragment, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 15′ 28.4″18° 38′ 10.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63515501670825
SWEREF99TM
xy
6351951719300
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3574166348569
GeoHash
u6jm8p6rqv
GeoDNA
eaagctgtataagaaataacct

Lokalisering:

Placering:
SHM (16724)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hallute
Socken:
Närs socken
Härad:
Burs ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1000–1150

Vikingatid; 1000–1150

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: