Runinskrifter.net

Sm 161

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 39′ 29.0″16° 21′ 18.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62813381533729
SWEREF99TM
xy
6280144583077
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5830776280144
GeoHash
u65dk4m904
GeoDNA
eaagcgtttatgagatgctgag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Kalmar slott
Socken:
Kalmar
Härad:
Norra Möre härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: