Runinskrifter.net

Vg 27B

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
6 fragment av gravhällar
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 24′ 29.0″12° 54′ 48.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64797381330980
SWEREF99TM
xy
6476033378080
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3780806476033
GeoHash
u63hmbg5x6
GeoDNA
eaagcggcagtgcttgccgacc

Lokalisering:

Placering:
I kyrkan
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Häggesleds kyrkogård
Socken:
Häggesleds socken
Härad:
Kållands härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1100

Vikingatid; c 1100

Övriga anmärkningar:

Ytterligare ett fragment påträffat efter det att VgR utgavs.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Häggesleds kyrka – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.