Runinskrifter.net

G 12

Även känd som L 1802.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Rödgrå kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, rödgrå kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 58′ 34.8″18° 18′ 48.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63194441652511
SWEREF99TM
xy
6319636701370
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3367226317962
GeoHash
u6jh0sprpr
GeoDNA
eaagctgtaggggcgtttacct

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hamra kyrka
Socken:
Hamra socken
Härad:
Hoburgs ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Eventuellt 1349

Medeltid; c 1349

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: