Runinskrifter.net

G 213

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 30′ 26.6″18° 25′ 17.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63788051656803
SWEREF99TM
xy
6379033704958
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3455196376801
GeoHash
u6jp5hyhg4
GeoDNA
eaagctgtaaattagtcaaggc

Lokalisering:

Placering:
Står i koret.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Björke kyrka
Socken:
Björke socken
Härad:
Dede ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Första hälften av 1300-talet

Medeltid; 1300–1349

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: