Runinskrifter.net

G 161

Även känd som L 1756, L 1757.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 20′ 8.2″18° 11′ 23.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63591691643600
SWEREF99TM
xy
6359245691992
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3308616358237
GeoHash
u6hyjvtkpf
GeoDNA
eaagctggcctgtctcatattt

Lokalisering:

Placering:
I långhusets mittgång.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fröjels kyrka
Socken:
Fröjels socken
Härad:
Hejde ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Mitten av 1300-talet – 1400

Medeltid; 1333–1400

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fröjels kyrka"@sv – Edle, Alfred"@sv; Edle, Alfred"@sv; 2020-12-23"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: