Runinskrifter.net

G 26

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 2′ 8.5″18° 18′ 2.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63260241651489
SWEREF99TM
xy
6326202700271
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3362036324599
GeoHash
u6jh2rn1h6
GeoDNA
eaagctgtagggaacctgggcg

Lokalisering:

Placering:
Under tak utanför kyrkogårdsmuren.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Öja kyrka
Socken:
Öja socken
Härad:
Hoburgs ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: