Runinskrifter.net

G 117

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 27′ 1.9″18° 44′ 14.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63732501676000
SWEREF99TM
xy
6373707724216
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3642276369800
GeoHash
u6jqf6s1eh
GeoDNA
eaagctgtacgcagctagggac

Lokalisering:

Placering:
Gotlands museum (C 3991).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Smiss
Socken:
Kräklingbo socken
Härad:
Kräklinge ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1000–1150

Vikingatid; 1000–1150

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: