Runinskrifter.net

Vg 23

Även känd som L 1582, B 987.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 24′ 29.0″12° 54′ 46.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64797381330956
SWEREF99TM
xy
6476033378056
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3780566476033
GeoHash
u63hmbfgtb
GeoDNA
eaagcggcagtgcttgcatcca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Häggesleds kyrkogård
Socken:
Häggesleds socken
Härad:
Kållands härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1100

Vikingatid; c 1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Häggesleds kyrka – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: