Runinskrifter.net

G 14

Även känd som L 1800, L 1804.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 58′ 34.0″18° 18′ 50.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63194191652538
SWEREF99TM
xy
6319612701397
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3367476317936
GeoHash
u6jh0spvc7
GeoDNA
eaagctgtaggggcgtttctaa

Lokalisering:

Placering:
Lutad mot kyrkogårdsmuren.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hamra kyrka
Socken:
Hamra socken
Härad:
Hoburgs ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: