Runinskrifter.net

U 1028

Även känd som B 523, L 228.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Ljusgrå kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, ljusgrå kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 0′ 43.0″17° 43′ 18.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66563191606899
SWEREF99TM
xy
6655863651729
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6517296655863
GeoHash
u6st7kbdfe
GeoDNA
eaagctagcgatcatgaatagc

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Lena kyrka
Socken:
Lena socken
Härad:
Norunda härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: