Runinskrifter.net

G 118

Även känd som L 1736.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 28′ 49.4″18° 42′ 23.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63764931674005
SWEREF99TM
xy
6376925722183
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3624866373184
GeoHash
u6jqcxvxe2
GeoDNA
eaagctgtacgaccacaccaac

Lokalisering:

Placering:
I korgolvet
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Anga kyrka
Socken:
Anga socken
Härad:
Kräklinge ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1300-talet

Medeltid; 1300–1399

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Anga kyrka – Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Anga kyrka – Lagergren, Nils; Riksantikvarieämbetet; 1961-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
G118 Anga – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2011-07-08
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: