Runinskrifter.net

G 176

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 26′ 56.8″18° 21′ 50.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63721851653604
SWEREF99TM
xy
6372376701839
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3418266370447
GeoHash
u6jncfk320
GeoDNA
eaagctgtaagactctgagtag

Lokalisering:

Placering:
I sakristian
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Väte kyrka
Socken:
Väte socken
Härad:
Hejde ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1300-talet

Medeltid; 1300–1399

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: