Runinskrifter.net

G 70

Även känd som L 1855.

Objektuppgifter:

Föremål:
Sten, "förflis"
Nyckelord:
förflis, sten
Material:
Rödaktig kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, rödaktig kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 15′ 41.7″18° 10′ 53.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63509121643387
SWEREF99TM
xy
6350988691877
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3300206350023
GeoHash
u6hvv8pkyj
GeoDNA
eaagctggctcactgtttattc

Lokalisering:

Placering:
Gotlands museum (C 2590).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Urgude
Socken:
Sproge socken
Härad:
Hablinge ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

23 november 1514

Medeltid; c 1514

Övriga anmärkningar:

Har suttit som prydnad över en spis.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: