Runinskrifter.net

G 167

Även känd som L 1752.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 22′ 40.8″18° 13′ 54.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63639771645948
SWEREF99TM
xy
6364080694282
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3335686362850
GeoHash
u6hyqv7gjb
GeoDNA
eaagctggccttactatctccg

Lokalisering:

Placering:
Nu uppställd under tak norr om kyrkogården.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Klinte kyrka
Socken:
Klinte socken
Härad:
Hejde ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1300-talet

Medeltid; 1300–1399

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: