Runinskrifter.net

G 343

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 38′ 17.4″18° 17′ 34.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63930731648562
SWEREF99TM
xy
6393199696550
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3383966391652
GeoHash
u6jpbk8qtf
GeoDNA
eaagctgtaaaaaatgagacta

Lokalisering:

Placering:
Gotlands museum
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
S:t Hans kyrkoruin
Socken:
Visby
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1000–1150

Vikingatid; 1000–1150

Övriga anmärkningar:

Återanvänd bildsten från 400-500-t, spår av bilder syns.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

S:t Hans och S:t Pers ruiner – Rosenberg, Carl Gustaf; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
S:t Hans och S:t Pers ruiner – Wallenberg, Berit; Riksantikvarieämbetet; 1928-05-20
PD
URI | Kringla | Källa
Hailgars häll – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-01-14
CC BY
URI | Kringla | Källa
G Hailgars häll – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1986-01-14
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sankt Hans kyrkoruin – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-09-09
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sankt Hans kyrkoruin – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-09-09
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sankt Hans kyrkoruin – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-09-09
CC BY
URI | Kringla | Källa
S:t Hans och S:t Pers ruiner – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-09-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
S:t Hans och S:t Pers ruiner – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-09-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
S:t Hans och S:t Pers ruiner – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-09-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
S:t Hans och S:t Pers ruiner – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-09-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
S:t Hans och S:t Pers ruiner – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-09-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sankt Hans kyrkoruin – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-03-03
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sankt Hans kyrkoruin – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-03-03
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sankt Hans kyrkoruin – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-08-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sankt Hans kyrkoruin – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-08-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sankt Hans kyrkoruin – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-08-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sankt Hans kyrkoruin – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-08-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sankt Hans kyrkoruin – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-08-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sankt Hans kyrkoruin – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-08-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sankt Hans kyrkoruin – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-08-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sankt Hans kyrkoruin – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-08-16
CC BY
URI | Kringla | Källa
S:t Hans och S:t Pers ruiner – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2006-04-21
CC BY
URI | Kringla | Källa
S:t Hans och S:t Pers ruiner – Strömberg, Lennart; Riksantikvarieämbetet; 2008-06-23
PD
URI | Kringla | Källa
S:t Hans och S:t Pers ruiner – Strömberg, Lennart; Riksantikvarieämbetet; 2008-06-23
PD
URI | Kringla | Källa
S:t Hans och S:t Pers ruiner – Strömberg, Lennart; Riksantikvarieämbetet; 2008-06-23
PD
URI | Kringla | Källa
S:t Hans och S:t Pers ruiner – Strömberg, Lennart; Riksantikvarieämbetet; 2008-06-26
PD
URI | Kringla | Källa
S:t Hans och S:t Pers ruiner – Strömberg, Lennart; Riksantikvarieämbetet; 2008-06-26
PD
URI | Kringla | Källa
S:t Hans och S:t Pers ruiner – Strömberg, Lennart; Riksantikvarieämbetet; 2008-06-26
PD
URI | Kringla | Källa
S:t Hans och S:t Pers ruiner – Strömberg, Lennart; Riksantikvarieämbetet; 2008-06-26
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: