Runinskrifter.net

G 55

Även känd som L 1780.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Ljusgrå kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, ljusgrå kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 13′ 58.7″18° 22′ 23.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63481461655070
SWEREF99TM
xy
6348361703589
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3414546346376
GeoHash
u6jjd4gn0w
GeoDNA
eaagctgtagacggagccaagg

Lokalisering:

Placering:
I korgolvet norr om altaret.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hemse kyrka
Socken:
Hemse socken
Härad:
Hemse ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1459

Medeltid; c 1459

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hemse kyrka – Svahnström, Gunnar; Riksantikvarieämbetet; 1962-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Foto från inventeringsbok (2)"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2019-03-18"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: