Runinskrifter.net

Vg 53

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 31′ 30.8″13° 22′ 47.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64917051358715
SWEREF99TM
xy
6488325405654
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4056546488325
GeoHash
u63sbqpn0h
GeoDNA
eaagcggccggaaactttaagg

Lokalisering:

Placering:
SHM (11645)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Husaby kyrka
Socken:
Husaby socken
Härad:
Kinnefjärdings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1100

Vikingatid; c 1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

44ED92C5-877B-4D56-9093-27E30E625A8A – Statens historiska museer; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
8B1B9591-C1A8-4DA2-9311-C2D09EC09363 – Statens historiska museer; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
CB2CA8D4-D0B2-41A5-90A0-81E7FD605F26 – Statens historiska museer; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
43E2F305-CED9-4981-AD1E-1FFEFF81B3B6 – Statens historiska museer; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
24798b35-62f1-41ad-ac08-9076541afce7 – Statens historiska museer; 2019-02-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Husaby kyrka"@sv – Okänd"@sv; Okänd"@sv; 2021-04-21"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: