Runinskrifter.net

Vg 53

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 31′ 30.8″13° 22′ 47.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64917051358715
SWEREF99TM
xy
6488325405654
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4056546488325
GeoHash
u63sbqpn0h
GeoDNA
eaagcggccggaaactttaagg

Lokalisering:

Placering:
SHM (11645)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Husaby kyrka
Socken:
Husaby socken
Härad:
Kinnefjärdings härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1100

V; c 1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Husaby kyrka – Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa
Dokument – SHM, 2003-03-01, SHM; SHM; 2003-03-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: