Runinskrifter.net

G 193 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 26′ 24.4″18° 9′ 4.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63707251640875
SWEREF99TM
xy
6370766689130
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3290276369964
GeoHash
u6hyv09kur
GeoDNA
eaagctggcctacgggatatta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gamla folkskolan
Socken:
Västergarns socken
Härad:
Banda ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1000–1150

Vikingatid; 1000–1150

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: