Runinskrifter.net

G 61

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Rödaktig kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, rödaktig kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 11′ 14.8″18° 15′ 45.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63428331648567
SWEREF99TM
xy
6342972697151
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3345686341575
GeoHash
u6hvrddmh4
GeoDNA
eaagctggctctctagcgatcg

Lokalisering:

Placering:
Under tak på kyrkogården.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hablingbo kyrka
Socken:
Hablingbo socken
Härad:
Hablinge ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Gravhällar"@sv – Magnus Källström"@sv; CC BY"@sv; 2019-03-18"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: