Runinskrifter.net

G 341

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 38′ 35.3″18° 17′ 46.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63936351648740
SWEREF99TM
xy
6393763696721
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3386166392198
GeoHash
u6jpbmdge5
GeoDNA
eaagctgtaaaaaatacgtcac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
S:t Clemens kyrkoruin
Socken:
Visby
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Inskrift enligt en äldre teckning som ej stämmer överens med samtida avbildning. Ett fragment återfunnet 1974.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Kopparstick – Kulturparken Småland AB; 1800-01-01
CC BY
URI | Kringla | Källa
Visby 56:1"@sv – Strömberg, Lennart, Gerss, Jacob Wilhelm"@sv; Strömberg, Lennart, Gerss, Jacob Wilhelm"@sv; 2008-06-23"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: