Runinskrifter.net

G 141

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 31′ 56.8″18° 31′ 48.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63818501663200
SWEREF99TM
xy
6382153711317
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3521276379347
GeoHash
u6jpm9mny8
GeoDNA
eaagctgtaacgctgcgcaatc

Lokalisering:

Placering:
Gotlands museum (C399).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Unsarve
Socken:
Halla socken
Härad:
Halla ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1000-talet

Vikingatid; 1000–1099

Övriga anmärkningar:

Toppen av en sten som tillhört en kista för deposition av offergåvor.

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: