Runinskrifter.net

G 158

Även känd som L 1734.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 34′ 31.6″18° 44′ 6.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63871481675261
SWEREF99TM
xy
6387593723312
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3645526383706
GeoHash
u6jrd363m4
GeoDNA
eaagctgtacacggtatagtcg

Lokalisering:

Placering:
I korgolvet
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gothems kyrka
Socken:
Gothems socken
Härad:
Lina ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1305–1325

Medeltid; 1305–1325

Övriga anmärkningar:

Starkt sliten.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: