Runinskrifter.net

Korsform B3, enligt Lager

B3
980–1500
Korsform B3

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (158):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (5):