Runinskrifter.net

Korsform C1, enligt Lager

C1
1000–1100
Korsform C1

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (101):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (4):