Runinskrifter.net

Korsform C10, enligt Lager

C10
966–1150
Korsform C10

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (157):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (5):