Runinskrifter.net

Korsform A3, enligt Lager

A3
1010–1100
Korsform A3

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (86):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (4):