Runinskrifter.net

Korsform E7, enligt Lager

E7
980–1150
Korsform E7

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (101):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (1):