Runinskrifter.net

Korsform D3, enligt Lager

D3
980–1500
Korsform D3

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (71):