Runinskrifter.net

Korsform D4, enligt Lager

D4
980–1150
Korsform D4

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (69):